Shemer Representations Ltd. שמר נציגויות בע"מ

אביזרי פיקוד ובקרה

אביזרי פיקוד ובקרה למיזוג אוויר ולתעשייה

 

 בלימו

בלימו, שוויץ

 

בלימו - מוצרי אוויר


בלימו - מוצרי מיםמפעילי מדפים (דמפרים)
מוחזרי מתח ומוחזרי קפיץ,
מדפי אש/עשן, VAV


ברזי ויסות ופיקוד ממונעים כדוריים, פרפריים ו"גלוב", ברזי ניתוק


הובה

הובה קונטרול, שוויץ


מוצרי הובהמפסקי לחץ מכאניים ואלקטרוניים; מתמרי לחץ אבסולוטיים,
יחסיים והפרשיים; לאוויר, גזים ונוזלים;
רגשי ספיקה;


S+S

S plus S, גרמניה


רגשים


מפסקים וגלאיםרגשי טמפרטורה לאוויר,
תעלה ונוזל;
רגשי לחות


מגני קפיאה, מפסקי זרימה,
רגשי איכות אוויר, גלאי גזים רעילים, רגשי "הזעה", גלאי נוכחות, גלאי עוצמת אור

         

שישק

שישק, גרמניה


מוצרי שישקציוד מוגן פיצוץ לסביבה נפיצה Ex-Proof: מפעילי מדפים, ברזי פיקוד ממונעים, רגשי לחץ, רגשי טמפרטורה, רגשי לחות
אברלה

אברלה, גרמניה


מוצרי אברלהבקרי טמפרטורה (תרמוסטטים) למפוחי "נחשון" (Fan-Coils), למערכות חימום מרכזי וחימום תת-רצפתי; קוצבי זמן (טיימרים); 
ממסרים (relays); רגולטורים; קונטקטורים;
גרייסטון

גרייסטון, קנדה


מוצרי גרייסטוןרגשי טמפרטורה לאוויר, תעלה ונוזל; רגשי לחות; 
פאנל הפעלה; גלאי גזים רעילים (CO, CO2); גלאי הצפה; 
רגש מהירות זרימת אוויר; מתמרי זרם;
קמסטרופ

קמסטרופ, דנמרק


מוצרי קמסטרופמוני אנרגיה אולטראסוניים למערכות קירור וחימום;
מוני צריכת מים אולטראסוניים (מדי ספיקה); מוני חשמל
;